Belvedere Logo foto
sitemap  print
Digitale handleiding Belvedere en Financiering

Naar de handleiding
Start de Digitale handleiding Belvedere en Financiering

Waarom een digitale handleiding Belvedere en Financiering?
Bij een ontwikkelingsgerichte benadering van cultuurhistorie groeit de behoefte aan kennis over bekostiging van projecten. Voor de cultuurhistorische sector, die gewend is te werken met subsidies, is het integraal denken over bekostiging van projecten relatief onbekend terrein. Bij bekostiging van ontwikkelingsprojecten staat 'waarde' centraal. Het gaat dan niet om de cultuurhistorische, esthetische invulling van het begrip waarde. Historische objecten en landschappen omvatten ook waarde voor recreanten, huizenbezitters, ondernemers en beleggers; een waarde die meer financieel-economisch van aard is. De digitale handleiding Belvedere & financiering helpt u om uw cultuurhistorische opgave vanuit het perspectief van de financieel-economische waarde te benaderen. Centrale vraag is hoe deze waarde kan worden ontsloten en kan worden vertaald in een financiële opbrengst die behoud (door ontwikkeling) mogelijk maakt.

Opbouw van de handleiding
Onderstaande link brengt u naar de aparte internetsite van de digitale handleiding Belvedere & Financiering. Deze site valt uiteen in drie delen die via drie startknoppen te bereiken zijn. De delen kennen een volgtijdelijkheid aangezien het gaat om (1) een visie op de financieel-economische waarde van cultuurhistorie, (2) een theoretische leerweg die deze visie vertaalt in een instrumentele aanpak voor cultuurhistorische projecten en (3) een praktische leerweg die deze instrumentele aanpak illustreert met behulp van een cultuurhistorische modelcasus.

En verder
Een aantal gebruikstips bij de handleiding:

 • Naarmate u 'doorklikt' binnen de handleiding wordt de informatie steeds gedetailleerder.
 • Op de laagste informatieniveaus kunt u PDF-documenten over het betreffende onderwerp downloaden. Deze documenten zijn zelfstandig leesbaar en zijn te gebruiken als naslagwerk.
 • Gebruik de knop 'inhoud' indien u zich wilt oriënteren of gericht wilt zoeken in de site.
Een aantal aanvullende opmerkingen bij de handleiding:
 • De theoretische en de praktische leerweg gaan uit van de gebruikelijke fasering in ruimtelijke projecten (van initiatief- tot realisatiefase). Ondanks dat projecten in de praktijk vaak minder gestructureerd verlopen, kent ieder project momenten waarop besloten wordt of, en zo ja hoe verder wordt gewerkt. Deze handleiding kan besluitvormers op die momenten ondersteunen.
 • Voor eenvoudige projecten is het niet altijd nodig om alle instrumenten uit de handleiding in volle omvang toe te passen of uit te werken.
 • De handleiding is niet bedoeld als blauwdruk voor de wijze waarop cultuurhistorische ontwikkelingsprojecten moeten worden opgezet. De handleiding heeft wel de ambitie daartoe handvatten te bieden, waar mogelijk geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk.

Home . .

Digitale handleiding Belvedere en Financiering

Naar de handleiding
Start de Digitale handleiding Belvedere en Financiering

Waarom een digitale handleiding Belvedere en Financiering?
Bij een ontwikkelingsgerichte benadering van cultuurhistorie groeit de behoefte aan kennis over bekostiging van projecten. Voor de cultuurhistorische sector, die gewend is te werken met subsidies, is het integraal denken over bekostiging van projecten relatief onbekend terrein. Bij bekostiging van ontwikkelingsprojecten staat 'waarde' centraal. Het gaat dan niet om de cultuurhistorische, esthetische invulling van het begrip waarde. Historische objecten en landschappen omvatten ook waarde voor recreanten, huizenbezitters, ondernemers en beleggers; een waarde die meer financieel-economisch van aard is. De digitale handleiding Belvedere & financiering helpt u om uw cultuurhistorische opgave vanuit het perspectief van de financieel-economische waarde te benaderen. Centrale vraag is hoe deze waarde kan worden ontsloten en kan worden vertaald in een financile opbrengst die behoud (door ontwikkeling) mogelijk maakt.

Opbouw van de handleiding
Onderstaande link brengt u naar de aparte internetsite van de digitale handleiding Belvedere & Financiering. Deze site valt uiteen in drie delen die via drie startknoppen te bereiken zijn. De delen kennen een volgtijdelijkheid aangezien het gaat om (1) een visie op de financieel-economische waarde van cultuurhistorie, (2) een theoretische leerweg die deze visie vertaalt in een instrumentele aanpak voor cultuurhistorische projecten en (3) een praktische leerweg die deze instrumentele aanpak illustreert met behulp van een cultuurhistorische modelcasus.

En verder
Een aantal gebruikstips bij de handleiding:

 • Naarmate u 'doorklikt' binnen de handleiding wordt de informatie steeds gedetailleerder.
 • Op de laagste informatieniveaus kunt u PDF-documenten over het betreffende onderwerp downloaden. Deze documenten zijn zelfstandig leesbaar en zijn te gebruiken als naslagwerk.
 • Gebruik de knop 'inhoud' indien u zich wilt orinteren of gericht wilt zoeken in de site.
Een aantal aanvullende opmerkingen bij de handleiding:
 • De theoretische en de praktische leerweg gaan uit van de gebruikelijke fasering in ruimtelijke projecten (van initiatief- tot realisatiefase). Ondanks dat projecten in de praktijk vaak minder gestructureerd verlopen, kent ieder project momenten waarop besloten wordt of, en zo ja hoe verder wordt gewerkt. Deze handleiding kan besluitvormers op die momenten ondersteunen.
 • Voor eenvoudige projecten is het niet altijd nodig om alle instrumenten uit de handleiding in volle omvang toe te passen of uit te werken.
 • De handleiding is niet bedoeld als blauwdruk voor de wijze waarop cultuurhistorische ontwikkelingsprojecten moeten worden opgezet. De handleiding heeft wel de ambitie daartoe handvatten te bieden, waar mogelijk gellustreerd met voorbeelden uit de praktijk.